วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขายกระเป๋า Coach อย่างไรมัดใจลูกค้า - 25

ผมตัดสินใจได้เดี๋ยวนั้นเลยว่า ผมมีประสบการณ์กับลักษณะการทำงานของหมอแต่ละคน แล้วก็รู้สึกได้ทันทีว่า ผมได้มีความสัมพันธ์กับคุณหมอบี ใช่ ที่ว่าสำนักงานของเขาให้การบริการแก่คนไข้ที่ดีกว่าคุณหมอเอ แต่การตัดสินใจของผมนั้น อยู่บนพื้นฐานของทัศนคติที่แท้จริงของคุณหมอบี เขามีความสามารถในการดึงดูดความสนใจในกระเป๋า Coach ของผม ในฐานะลูกค้าได้ เพราะเขาทำให้ผมรู้สึกว่า ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผมนั้นได้รับการเอาใจใส่ เขาปฏิบัติต่อผมเหมือนเป็นคน ๆ หนึ่ง ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีตัวตน จุดสำคัญคือ สิ่งที่เขา กำลังทำอยู่นั้น ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เขากำลังเป็น

แนวคิดใหม่ เป็น-ทำ-มี กับ มี-ทำ-เป็น

เราเติบโตขึ้นมาด้วยความเข้าใจแบบเก่า ๆ ที่ว่า เราต้องมี กระเป๋าผู้ชาย ในบางสิ่ง เพื่อเขาจะได้ทำในบางอย่าง แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ สามารถเป็น อย่างใครบางคนได้ ลองคิดถึงเมื่อตอนที่คุณเริ่มต้นในอาชีพของคุณ ในตอนแรกนั้น คุณจะได้รับการบอกกล่าวว่า หากคุณต้องการ มี บางอย่าง เช่นความสำเร็จ คุณควรทำ ในบางสิ่ง เช่นทำงาน 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นต้น เพื่อคุณจะได้ กระเป๋า Coach บางใบ ที่มีความสุขสบายในอนาคติ

ซึ่งคุณได้ทำตามจิตสำนึกจากแรงกระตุ้นจากภายนอกนี้ เพื่อให้บรรลุถึงบางสิงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ ในขณะที่วันหนึ่งคุณอาจประสบความสำเร็จ แต่รูปแบบนี้ก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักร นั่นคือ คุณจะต้องการ กระเป๋า Coach มากขึ้น ด้วยการเพิ่มจำนวนในสิ่งที่คุณต้องทำ เพื่อไปให้ถึง ความสุขสบาย ตามที่คุณปรารถนา ซึ่งในที่สุดแล้ว ความรู้สึกที่ว่าจำเป็นต้องทำให้มากยิ่งขึ้น จะกลายเป็นวัฏจักรของการทำ ทำ และก็ทำ อันจะนำคุณออกห่างจากความรู้สึกพึงพอใจ เหลือไว้แต่ความเหนื่อยล้าและสับสนในตัวเอง

การกระทำบนพื้นฐาน กระเป๋า Coach ส่วนใหญ่ที่เราทำ ในชีวิตของเรานั้น เราทำก็เพื่อที่ว่าเราจะสามารถเป็นในบางสิ่ง เช่น เราทำ ในสิ่งที่เรียกว่าการกิน ก็เพื่อเป็นการได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน หรือเราทำ กระเป๋าผู้ชาย ก็เพื่อได้รับความพึงพอใจ หรือเราทำ ในสิ่งที่เรียกว่าการพูดคุย ก็เพื่อเป็นที่เข้าใจของคนอื่น ในทุก ๆ สิ้นวัน ทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตนั้นเพื่อจุดมุ่งหมายสำหรับการเป็นในบางสิ่ง โดยมีสาเหตุมาจากแรงกระตุ้นจากภายนอกนั่นเอง

แต่บุคคลผู้ซึ่งสามารถสร้าง และคงไว้ซึ่งการประสบความสำเร็จในการเลือกซื้อกระเป๋าผู้ชาย จะเริ่มต้นจากการเป็นบางสิ่งก่อน ผู้ซึ่งเลือกการมีชีวิตที่ต้องการพบกับสิ่งดี ๆ จะเข้าใจว่ามันสิ่งที่สำคัญในการที่จะเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นก่อน ก่อนที่ตนนั้นจะได้สิ่งใดตอบแทน ตัวอย่างเช่น แนวทางที่เร็วที่สุด ที่คุณสามารถมีชีวิตที่ต้องการพบกับสิ่งดี ๆในชีวิตนั้นคือ การเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น